risk-free-jul-landing-1920x1080

Risk Free jul

Ko učestvuje?

-Svi igrači koji uplate prvi sportski tiket na novoj VOLCANO online platformi u periodu trajanja promocije sa minimalnom ukupnom kvotom 5
-Dostupno samo za građane/rezidente CG

Kako se igrači mogu kvalifikovati?

Igrači moraju ispuniti 2 kriterijuma:
1. Uplatiti sportski tiket sa minimalnom ukupnom kvotom 5 i da isti bude obrađen kao gubitni tiket.
2. Tiket mora biti uplaćen i obrađen za vrijeme trajanja promocije

Napomena1: Nema limita po pitanju uplate. Svi tiketi imaju pravo na bonus ukoliko ispune uslov min. kvote 5
Napomena 2: Mogu se kvalifikovati svi tiketi (live, prematch i mix) dok sistemski tiketi ne mogu učestovati. Učestvuje samo prvi uplaćeni sportski tiket tog dana.
Napomena 3: U promociji učestvuju isključivo tiketi uplaćeni sa “pravim” novcem , dok tiketi uplaćeni sa „bonus“ novcem ne učestvuju u promociji

Nagrade:

Svaki igrač koji ispuni uslove, narednog dana će biti nagrađen sa bonusom u iznosu uplate na tom prvom spotskom tiketu sa ukupnom kvotom većom ili jednakom od 5
Napomena: Maksimalan iznos bonusa je 10 EUR

Trajanje promocije:
Od 20.07. do 26.07.2020.godine

Ostale propozicije:

-Svaki igrač koji ispuni uslove, narednog dana će biti nagrađen sa bonusom u iznosu uplate na tom prvom spotskom tiketu sa ukupnom kvotom većom ili jednakom od 5
-Igrač može samo jednom dobiti bonus za prethodni dan
-Da bi tiket učestvovao u promociji potrebno je da bude obrađen istog kalendarskog dana kada je i uplaćen
-Posmatra se samo prvi uplaćeni sportski tiket u toku dana
-Igrač može učestovovati svakog dana za period trajanja promocije
-Sistemski tiketi ne učestvuju
-Bonus se uplaćuje narednog dana u odnosu na dan kada je tiket obračunat kao gubitni tiket
-U okviru promocije važe samo tiketi uplaćeni u potpunosti sa “pravim” novcem. Uplaćeni tiketi sa “bonus” novcem ne učestvuju u promociji
-Maksimalan bonus na dnevnom nivou koji igrač može da ostvari je 10 EUR.
-Priređivač zadržava pravo da može promijeniti uslove i pravila ove promocije u bilo koje vrijeme. Igrači su dužni da periodično provjere promjene i ažuriranja pravila koja su objavljena na web stranici www.volcanoplus.me/promo/risk-free-jul
-Dupli nalozi biće isključeni iz ove kampanje.
-Organizator zadržava pravo da povuče ovu ponudu za pojedinačnog ili određenu grupu igrača.
-Priređivač je jedini moderator ove promocije.
-U slučaju neslaganja igrača i Priređivača, Priređivač donosi konačnu odluku.
-Primjenjuju se osnovna pravila

Npr. ukoliko igrač odigra prvi tiket u iznosu od 5 EUR i tiket bude gubitni tiket, narednog dana na svom računu igrač će imati uplaćen bonus 5 EUR.