Pravila nagradne igre - Extra doza sreće

302 20.02.2019 08:26 Volcano sport tim

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRIREĐIVAČA Vezuv, d. o. o. - “Extra Doza Sreće”

 

1. PUNI NAZIV, MATIČNI BROJ I ADRESA SJEDIŠTA PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE: Vezuv, d.o.o., PIB: 02297060, Trg nezavisnosti bb, Podgorica.

2. SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE: reklamiranje usluga pružanja igara na sreću za koje je Vezuv, d.o.o. registrovano, kao i promocija svojih poslovnica.

3. VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE: 22.og februara - 09.og marta 2019. godine.

 

4. FOND NAGRADA:  

- Po tri (3) elektronska vaučera u nominalnoj vrijednosti od po 20 eura u 9 (devet) poslovnica u kojima se priređuje nagradna igra, koji vaučeri se isključivo mogu koristiti za igru u poslovnici u kojoj je održano izvlačenjenagradne igre;

- Po jedan (1)mobilni telefon marke Samsung S9 u 9 (devet) poslovnica u kojima se održava izvlačenje nagradne igre.

Shodno članu 69 stav 5 Zakona o igrama na sreću, nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom će uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

5. Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz Fonda nagrada pod tačkom 4 Pravila iskazana u eurima sa uračunatim PDV-om tamo gdje je u pitanju oporezivi promet u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost:

a) Elektronski vaučeri – vrijednost 20 € x 3 = 60 € (bonus - nije promet oporeziv u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i dodjeljuje ga priređivač nagradne igre)

b) Samsung S9 vrijednost 615 € (PDV uračunat)

 

6. Ukupan nagradni fond:

a) Elektronski vaučeri 60 € x 9 poslovnica = 540,00 €

b) Samsung S9 615 € x 9 poslovnica = 5.535,00 €

UKUPNO = 6.075,00 €

 

7. Poslovnice koje učestvuju u nagradnoj igri se nalaze na sledećim adresama:

 • 30 Septembar br. 10, Rožaje
 • Maršala Tita bb, Rožaje
 • Maršala Tita br. 1, Rožaje
 • Ibarska bb, Rožaje
 • Ulica Slobode br.1, Bijelo Polje
 • Tršova br. 60, Bijelo Polje
 • Jovana Bijelića br.1, Herceg Novi
 • Topliški put, Budva
 • Majinski put bb, Budva
 • Majinski put br. 70, Budva
 • 13 Jul br.4, Berane
 • Makedonska A2, Bar
 • Topolica bb, Bar
 • Jovana Tomaševića br. 1, Bar
 • Pristan bb, Bar
 • Jovana Stojanovića bb, Bar

 

8. Poslovnice u kojima se održava izvlačenje dobitnika nagradne igre nalaze se na sljedećim adresama:

- Maršala Tita br. 1, Rožaje (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Maršala Tita br. 1, Rožaje)

- Maršala Tita bb, Rožaje (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Ibarska bb, Rožaje)

- Ulica Slobode br.1, Bijelo Polje (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Tršova br. 60, Bijelo Polje)

- Jovana Bijelića br.1, Herceg Novi

- Majinski put bb, Budva (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Topliški put , Budva)

- Majinski put br. 70

- 13 Jul br.4

- Topolica bb, Bar (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Makedonska A2 i Jovana Tomaševića br. 1, Bar)

- Jovana Stojanovića bb, Bar (u ovoj poslovnici pored sportskih tiketa odigranih u njoj učestvuju i sportski tiketi odigrani u poslovnici koja posluje na adresi Pristan bb, Bar)

 

9. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI:

Učesnik je punoljetno lice, koje je u poslovnici u kojoj se održava nagradna igra uplatilo 1 sportski tiket  sa iznosom od najmanje 2€, kao i ispunilo formular koji dobije od zaposlenog u poslovnici na koji učesnik mora da ispuni sve navedene podatke a to su svoje: Ime i Prezime, Broj telefona kao i e-mail adresa.

Učesnik može uplatiti više sportskih tiketa u pojedinačnoj poslovnici.

Sportski tiket odigran u jednoj poslovnici ne može biti korišćen za nagradnu igru u drugoj poslovnici osim u poslovnici koje su naznačene u stavu 8 ovih pravila u kojima se odvija izvlačenje nagrada.

U vrijeme izvlačenja nagrada učesnik mora biti prisutan u poslovnici u kojoj se odvija izvlačenje. U suprotnom, učesnik nema pravo na nagradu i izvlačenje se nastavlja.

 

10. POSTUPAK PRIREĐIVANJA I SPROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJA NAGRADA: 

a) Osoba koja želi da učestvuje u nagradnoj igri dužna je da:

i. Odigra najmanje jedan sportski tiket u poslovnici koju je naveo priređivač u objavi Nagradne igre.

ii. Ispuni formular koji dobija od zaposlenog u poslovnici priređivača u kojoj se odvija nagradna igra i uz taj ispunjeni formular priloži odigrani tiket i ubacu ih spojene u kutiju koja se nalazi u istoj poslovnici u kojoj se odvija Nagradna igra. Ukoliko je učesnik nagradne igre odigrao više sportskih tiketa u istoj poslovnici, dužan je za svaki odigrani tiket ispuniti poseban formular i ubaciti ih zajedno u kutiju koja se nalazi u toj poslovnici.

iii. Nagrade se izvlače 09.03.2019. godine iz kutije u koju su tiketi zajedno sa formularima ubačeni i to u sljedećim terminima po poslovnicama:

- Maršala Tita bb, Rožaje u 15:00 h

- Maršala Tita br. 1, Rožaje u 15:30 h

- Ulica Slobode br.1, Bijelo Polje u 18:00h

- Jovana Bijelića br.1, Herceg Novi u 15:00h

- Majinski put bb, Budva u 16:30 h

- Majinski put br. 70, Budva 17:00 h

- 13 Jul br.4, Berane u 17:00 h

- Topolica bb, Bar u 16:00 h

- Jovana Stojanovića bb, Bar u 16:30 h

iv. Jedan tiket može rezultirati samo jednom nagradom.

v. Jedan igrač može učestvovati više puta sa različitim tiketima.

vi. Validnost izvlačenja nadgleda komisija imenovana od strane priređivača

vii. Svaka navedena poslovnica u kojoj se održava izvlačenje dobitnika za nagradnu igru priređuje nagradnu igru za sebe i za poslovnicu koja je navedena uz nju, spisak tih poslovnica se nalazi u stavu 8 ovih pravila nagradne igre.

 

11. NAČIN OBJAVE REZULTATA, ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA:

Rezultati izvlačenja biće zvanično objavljeni u štampanom mediju - ,, ND Vijesti “, preko Instagram javne stranice priređivača, a pojedinačni dobitnik biće obaviešten telefonskim pozivom.

 

12. ROK ZA PODIZANJE NAGRADA:

- Bonus nagrade se dodjeljuju dobitnicima isti dan kada je odrađeno i izvlačenje.

- Rok za podizanje robnih nagrada isti dan kada se odvija izvlačenje nagrada.

 

13. NAČIN NA KOJI UČESNICI NAGRADNE IGRE DOBIJAJU NAGRADE, AKO SU ISPUNILI USLOVE PROPISANE PRAVILIMA:

Učesnici nagradne igre, nagrade podižu u poslovnici Vezuv d.o.o u kojoj su vrši izvlačenje za nagradnu igru na dan izvlačenja.

14. NADLEŽNI SUD ZA RJEŠAVANJE SPORNIH PITANJA: Sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

 

Izvršni direktor

Marijana Zec

TIP 1X2
TIP DANA
Kristal Palas VS Brajton
16.12.2019 20:45